Vandanalyse af vandet fra Egtved Vandværk

 

Egtved Vandværk får jævnligt undersøgt kvaliteten af det vand, som leveres til værkets forbrugere. 

Hårdheden i vandet er 10,5 gr. dH (Middelhårdt vand).

Se analyseresultater her.
 

 

 

Læs også "Sådan læses en vandanalyse"https://www.egtvedvand.dk/Portals/229/Vandkvalitet/317_-_Saadan_laeses_en_vandanalyse.pdf?ver=2017-03-13-132925-487